Privatumo politika | PARDUOKBUTA.lt
1. Taisyklių apimtis, galiojimas ir aiškinimas
1.1. Taisyklės galioja visiems www.PARDUOKBUTA.lt svetainės, kurios savininkas MB „Property Solutions“, įmonės kodas 303039036, buveinės adresas Ukmergės 9-6, Panevėžys, (toliau „Paslaugos teikėjas“) naudotojams (toliau „Klientas“).
1.2. Be šių Taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai.
1.3. Paslaugų teikėjas turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros bei jų saugesnio ir geresnio naudojimo, vienašališkai pakeisti arba papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ir papildymus Klientas informuojamas per Svetainėje esančius atitinkamus pranešimus likus 10 dienų iki jų įsigaliojimo. Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimu ar papildymu, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti teisinius santykius su Paslaugos teikėju iki įsigaliojant pakeitimams ar papildymams.
2. Paslaugos teikėjo statusas
2.1. Klientai Svetaine naudojasi savo atsakomybe. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už Svetainėje Klientų įvestos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, teisingumą, galiojimą ir gerų papročių atitikimą.
2.2. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keisti Svetainės dizainą ir turinį.
3. Kliento įsipareigojimai
3.1. Nesinaudoti Svetaine neteisėtų sandorių atlikimui ir (arba) siekiant apgauti;
3.2. Užtikrinti, kad Svetainės naudojimo metu, visi Kliento pateikti duomenys:
3.2.1 būtų tikslūs ir teisingi;
3.2.2 neprieštarautų įstatymams ir kitiems taikomiems teisės aktams;
3.3. Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie visus pasikeitusius Kliento duomenis ir aplinkybes, kurie buvo pateikti registruojantis jam Svetainės naudotoju;
3.4. Klientas sutinka, kad Paslaugos teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
3.5. Gautos informacijos (duomenų apie konkretaus nekilnojamojo turto kainą ir kitos informacijos prieinamos tik registruotiems svetainės naudotojams) neskelbti tretiesiems asmenims bei kitaip nedaryti viešai prieinamos.

Klientas patvirtina kad:
3.6. Yra mažiausiai 18 metų veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu naudotis Svetaine, veikti šio juridinio asmens vardu bei prisiimti šio juridinio asmens vardu įsipareigojimus.
3.7. Vykdys visus Taisyklių 3.1-3.8 punktuose išvardytus Kliento įsipareigojimus;
4. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos
4.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Klientą apie Taisyklių pakeitimus per Svetainėje skelbiamus atitinkamus pranešimus 10 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.
4.2. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti Kliento Svetainės naudojimo teises, jei:
4.2.1. Klientas nevykdo Taisyklėse numatytų įsipareigojimų;
4.2.2. Kliento pateikti patvirtinimai yra klaidinantys ir (arba) klaidingi;
4.2.3. Klientas, naudodamasis Svetaine, yra pateikęs Informaciją, kuri yra neteisinga, klaidinanti ir (arba) netiksli;
4.3. Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros ir jų geresnio bei saugesnio naudojimo vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles;
4.4. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu stebėti tai, kas vyksta Svetainėje; taip pat Paslaugos teikėjas turi teisę ištirti visus išaiškėjusius Taisyklių pažeidimus ir taikyti visas teisėtas priemones;
4.5. Paslaugos teikėjas turi teisę Lietuvos Respublikos Registrų centro duomenų bazėje patikrinti nekilnojamojo turto informaciją, kurią www. PARDUOKBUTA.lt svetainėje užklausos metu pateikė Klientas.
5. Autorinės teisės
5.1 Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško tinklalapio savininko sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose.
6. Kitos nuostatos
6.1. Svetainės naudojimo metu atsirandantiems teisiniams santykiams tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Ginčai kylantys tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo dėl Svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti sprendžiami Panevėžio miesto apylinkės teismuose.
7. Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą
7.1. Paslaugas internetinėje svetainė www.PARDUOKBUTA.lt teikia Paslaugos teikėjas – MB „Property Solutions“, įmonės kodas 303039036, buveinės adresas Ukmergės 9-6, Panevėžys, ir yra atsakinga už pateiktų asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Kliento pateikti duomenys internetinėje svetainėje www.PARDUOKBUTA.lt yra tvarkomi paslaugų šioje interneto svetainėje teikimo tikslu, t. y. suteikiant Klientui paslaugą sužinoti pasirinkto būsto galimą rinkos kainą.
7.3. Klientas pildydamas buto kainos pasiūlymo formą ir uždėdamas varnelę sutinka su Taisyklėmis ir tai, kad jo pateikti duomenys bus tikslūs ir teisingi (Taisyklių 3.2.1. p.).
7.4. Internetinėje svetainė www.PARDUOKBUTA.lt Klientas pateikia tokius savo duomenis, kuriuos tvarko Paslaugų teikėjas: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, būsto adresą bei būstą apibūdinančius parametrus. Pateiktų duomenų tikrumas priklauso nuo Kliento (Taisyklių 3.2.1. p.).
7.5. Klientas turi teisę prašyti, kad MB „Property Solutions“ leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų.
7.6. Klientas sutikdamas su www.PARDUOKBUTA.lt naudojimo taisyklėmis, taip pat sutinka, kad jo duomenys būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams (vardas, pavardė, telefono numeris, būsto adresas, el. pašto adresas). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti gaunamų pranešimų išsiųsdamas elektroninį laišką adresu info@parduokbuta.lt arba atsakydamas į gautą el. laišką. Sutikdamas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, Klientas sutinka, kad šie duomenys būtų perduoti su Paslaugos teikėju susijusiems nekilnojamojo turto brokeriams.